iKoe - Pikaohjeet

As Simple As It Gets

Taustaa

Mikä ikoe on?

iKoe (ent. Abitti 2.0) on opettajien ja opiskelijoiden kanssa yhteystyössä kehitetty langaton koe- ja opiskelujärjestelmä, mikä mahdollistaa aikaisempaa yksinkertaisemman tavan järjestää sähköisiä kokeita ja kurssitehtäviä.

Miten uusi koejärjestelmä on rakennettu? Miten se eroaa yo-kokeissa käytetystä systeemistä?

Koejärjestelmä koostuu useista palvelimista, koeverkoista sekä erillisestä koealustasta. Toisin kuin perinteisessä abitissa, opettajat eivät rakenna koetilan palvelintaan omaan luokkaansa, vaan järjestelmää hallitaan keskitysti. Opettajat lataavat tehtävänsä palvelimelle langattomasti ja opiskelijat kirjautuvat kokeeseen koulun koeverkon (ikoe-verkko) kautta. Yo-kokeissa käytetään perinteistä langallista koejärjestelmää, missä kokeet ladataan koetilassa olevalle palvelimelle. Opiskelijoiden koneet kytketään tällöin koeverkkoon fyysisten verkkokaapeleiden avulla.

Miten opiskelijat kirjautuvat langattomaan koejärjestelmään?

Opiskelija käyttää koejärjestelmää vastaavaan tapaan kuin perinteistäkin abittia, sillä erotuksella että kokeen alussa opiskelija kirjautuu langattomaan iKoe-verkkoon ja valitsee tämän jälkeen esille tulevasta listasta oman kokeensa/tuntitehtävänsä.

Mihin koevastaukset tallentuvat langattomassa abitissa? Eikö perinteinen ratkaisu olisi kuitenkin turvallisempi?

Opiskelijan vastaukset tallentuvat reaaliakaisesti lukion palvelimille. Langaton koejärjestelmä toimii keskitetysti, minkä johdosta ongelmatilanteet opiskelijan koneella tai luokkahuoneessa eivät johda vastauksien katoamiseen. Mikäli opiskelijan kone hajoaa kesken kokeen, opiskelija voi jatkaa kokeen tekemistä sijaiskoneella. Langaton, keskitetty iKoe-järjestelmä on toimintavarmin tapa järjestää abittikokeita.

Opiskelijan näkökulma

Miten uusi järjestelmä eroaa perinteisestä abitti-järjestelmästä opiskelijan osalta?

iKoe-järjestelmä mahdollistaa kokeiden tekemisen koko koeverkon alueella. Opiskelija voi tehdä saman kokeen missä tahansa luokkahuoneessa tai vaikkapa toisessa koulurakennuksessa. Vastaavasti opiskelija voi suorittaa kokeita tai sähköisiä tehtäviä erillistiloissa (esim. tenttiakvaarioissa.) 

Tuleeko opiskelijan yhä polttaa omat abitti-tikkunsa?

Kyllä. iKoe-järjestelmä toimii abitti-ympäristössä ja opiskelijalla tulee olla käytössään päivitetty abitti-tikku.

Miten kirjaudun kokeeseen iKoe-järjestelmässä?

Kaikki kokeet löytyvät verkkovalikosta kohdasta ”iKoe”.

Tarvitsenko salasanan kirjautuakseni kokeeseen?

Kyllä tarvitset. Kaikki iKokeet on suojattu salasanoin. Saat salanan opettajaltasi kokeen alussa.

Koepalvelin  ja verkko

Kuinka iKoe-palvelinjärjestelmä on rakennettu? Tukeeko se virtuaalipalvelimia?

Kyllä. iKoe-järjestelmä perustuu virtuaalipalvelimien hyödyntämiseen. Suomen suurimmassa koeverkossa, Lohjan Yhteislyseon lukiossa on käytössä 8 virtuaalipalvelinta (ja 8 varapalvelinta). Koeverkko kattaa tällä hetkellä neljä eri rakennusta. Opiskelija voi suorittaa kokeensa ja sähköiset tehtävänsä missä tahansa koeverkon alueella.

Tukeeko iKoe-järjestelmä kuvan, videon ja äänen liittämistä kokeeseen?

Kyllä. Opettaja voi liittää audiovisuaalista materiaalia sähköisiin kokeisiinsa. Suosittelemme käyttämään tähän abitin omaa liitetiedosto-toimintoa.

Onko abittikokeen nimellä mitään väliä? Voiko opettaja kirjoittaa siihen mitä haluaa?

Teknisessä mielessä asialla ei ole merkitystä. Käytännössä suosittelemme kuitenkin käyttämään yhteneväistä nimeämistä (esim. ”FI12, Johdatus filosofiseen ajatteluun, Esa Saarinen”). Tämä helpottaa merkittävästi opiskelijan työskentelyä – varsinkin jos koejärjestelmässä on samaan aikaan valittavissa kymmeniä kokeita.

Tuleeko opiskelijoiden sulkea kännykät ja muut mobiililaitteet ennen koetta?

Kyllä. Tukiasemien tehokkuuden maksimoimiseksi suositellaan kännyköiden ja muiden koetilanteen kannalta tarpeettomien mobiililaitteiden sulkemista tai lentokonetilaan asettamista.

Jäikö jokin askarruttamaan?

Ota rohkeasti yhteyttä, vastaamme mielellämme

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form:

Ollaan yhteydessä!

Yhteystiedot

Karstuntie 6 08100 Lohja
0443691469

Ota yhteyttä